Privatlivspolitik

Sidst opdateret: 2024-04-29

Vi lægger stor vægt på, at du er tryg ved at være medinvestor, og vi behandler derfor de oplysninger, som du giver os, og som vi indsamler om dig i forbindelse med tegning af kapitalandele i tilknyttede investeringsselskaber, sikkert og fortroligt med respekt for dit privatliv og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Dataansvarlig

Fenja Capital Partners A/S er dataansvarlig i overensstemmelse med lov om personoplysninger, i relation til registrering af data i forbindelse med tegning af kapitalandele i tilknyttede investeringsselskaber, og i forbindelse med foregående og efterfølgende løbende dialog omkring tegning af kapitalandele i tilknyttede investeringsselskaber.

Fenja Capital Partners A/S
Østre Alle 102, 4. sal
9000 Aalborg
CVR-nr.: 37 08 93 62

Politik for behandling af persondata

Fenja Capital Partners A/S lægger stor vægt på, at du er tryg ved at være medinvestor, og vi behandler derfor de oplysninger, som du giver os, og som vi indsamler om dig i forbindelse med tegning af kapitalandele i tilknyttede investeringsselskaber, sikkert og fortroligt med respekt for dit privatliv og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid øverst i vores politik se, hvornår politikken sidst er opdateret og/eller ændret.

1. Hvilke oplysninger indsamler Fenja Capital Partners A/S og hvad bruges de til?

Vi registrerer de oplysninger, du selv frivilligt afgiver ved udfyldelse af tegningsliste, og de oplysninger du afgiver i dialogen med os som er nødvendige for:

– at kunne administrere og betjene dig som kunde
– at sikre overholdelse af hvidvaskningsloven
– at kunne foretage pligtige indberetninger til myndigheder som SKAT og Finanstilsynet
– at kunne overholde øvrig gældende lovgivning

Hvis du udtræder af tilknyttede investeringsselskaber, gemmes oplysninger om dig fem år herefter. Dette sker for at opfylde gældende lovkrav.

1.1. Oplysninger i forbindelse med din tegning og/eller tilbagesalg af kapitalandele i tilknyttede investeringsselskaber.

Ved tegning af kapitalandele i tilknyttede investeringsselskaber, registreres tegningsbeløb, investeringsselskab, identifikationsnummer (CVR/CPR), navn på selskab/person der tegner kapitalandelene, adresse og e-mail, samt tid og sted for underskrift. Ved gennemførsel af indtrædelsen registreres indtrædelsesdato, indre værdi, kurtage, antal kapitalandele og evt. residualbeløb. I forbindelse med tegning af kapitalandele uploades kopi af legitimation til PENNEO CLA som en del af den KYC-procedure som Fenja Capital Partners A/S skal gennemføre i henhold til Hvidvaskloven og selskabets interne politikker og forretningsgange for at forebygge hvidvask og terrorfinansiering.

Informationen som registreres i forbindelse med indtrædelse benyttes efterfølgende til udarbejdelse af periodiske værdiopgørelser, som sendes til dig som investor, samt som grundlag for årlig indberetning til SKAT og Finanstilsynet.

1.2. Øvrige oplysninger afgivet i dialog i forbindelse med din tegning og/eller tilbagesalg af kapitalandele i tilknyttede investeringsselskaber.

Inden en tegning af kapitalandele foretages søger Fenja Capital igennem dialog med dig at opnå forståelse for og indblik i dine samlede formueforhold, formuens oprindelse og nuværende samt fremadrettede dispositioner. Dette gøres både med henblik på at vurdere en umiddelbart forestående tegning men også til at kunne vurdere fremtidige tegninger.

Ligeledes søger Fenja Capital igennem dialogen at sikre, at du forstår og er kvalificeret til at investere i de produkter, som der overvejes.

Oplysninger der er relevante i forhold til disse formål registreres af Fenja Capital, med henblik på at sikre overholdelse af hvidvaskningsloven og FAIF-loven.

1.3. Oplysninger om brug af tjenesterne på hjemmesiden, www.fenjacapital.com

Oplysninger, om hvilke dele af hjemmesiden der besøges, opsamles i logfiler sammen med IP-adressen og oplysningerne bruges i forbindelse med videreudvikling af hjemmesiden, således at den optimeres efter kundernes behov.

Fenja Capital Partners A/S anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, som lagres i dit terminaludstyr gennem din browser. De cookies, Fenja Capital Partners A/S anvender, kan ikke indeholde virus, og der gemmes ingen personlige oplysninger.

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din harddisk eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Klik her for at få en vejledning i, hvordan dette indstilles i din browser/smartphone: http://minecookies.org/cookiehandtering. Vejledningen er opstillet for de fleste browsere samt smartphones.

Du kan altid bruge hjælpefunktionen i din browser for at få mere information om cookie-indstillinger. Dette gør du typisk ved at trykke ”F1” på din pc. Søg efter “cookies”. Medarbejdere i Fenja Capital Partners A/S, der er autoriseret hertil, har adgang til de indsamlede oplysninger. Endvidere videregives oplysninger i form af statistikker og lignende, uden angivelse af individuelle IP-numre, til de tilsluttede trafikvirksomheder, med det formål at få en bedre viden om brugen af hjemmesiden.

Fenja Capital Partners A/S anvender Albacross og Google Analytics til at analysere færden på fenjacapital.com. Dette sker med henblik på at optimere hjemmesiden og gøre den mere brugervenlig. I den sammenhæng anvendes bl.a. cookies til at føre statistik over antallet af brugere, tidsforbrug på hjemmesiden, samt hvilke undersider der besøges. For at kunne varetage denne funktion sætter Google også cookies i dit terminaludstyr. Den anvendte IP-adresse videregives, i forbindelse med Google Analytics målinger, til Google. Se ovenfor under 1.3 om, hvordan du undgår disse cookies.

Du kan også fravælge generelt at indgå i Google Analytics målinger, se nærmere her:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Fenja Capital Partners A/S anvender på nogle sider “LinkedIn Insight Tags”, som er en sporingsteknologi på LinkedIn-platformen, leveret af LinkedIn Irland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2 (Irland). Denne teknologi sætter os i stand til at vise dig mere relevante annoncer baseret på dine interesser. Vi modtager desuden samlede og i så vidt muligt omfang anonyme rapporter fra LinkedIn på annonceaktiviteter og oplysninger om, hvordan du kommunikerer med vores hjemmeside. LinkedIn bruger cookies til dette formål. De oplysninger, der er indhentet ved hjælp af cookie bruges til at samle de førnævnte anonyme statistikker og rapporter og til at vise annoncer baseret på dine interesser. Yderligere information om databeskyttelse på LinkedIn er tilgængelig på:www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Du kan gøre indsigelse mod at din adfærd bliver analyseret af LinkedIn og interessebaserede anbefalinger vises ved at klikke på følgende link (opt-out): www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

1.4. Oplysninger om brug af Mailchimp ved udsendelse af nyhedsbrev mm.

Som investor i tilknyttede investeringsselskaber eller interessent, der aktivt eller igennem dialog med Fenja Capital Partners A/S har tilvalgt distribution, modtager du periodisk nyhedsbrev og relevante afkastopdateringer. Udsendelse af nyhedsbrev samt periodisk afkastrapportering, gøres af Fenja Capital Partners A/S ved hjælp af tjenesten Mailchimp. Mailchimp opsamler ved hver udsendelse information om modtagerens aktivitet, hvilket bruges af Fenja Capital Partners A/S til at målrette relevant information til modtageren efter opfattet behov, og herigennem forbedre oplevelsen af det modtagne materiale. Det er bl.a. statistik omkring antallet af modtagere der åbner e-mailen, der klikker på links i e-mailen osv. Ønsker du ikke at denne data opsamles omkring dig som modtager, kan du afmelde distributionen (gøres ved brug af linket nederst i e-mailen), og du kan altid kontakte os med henblik på at få dine data opdateret eller slettet.

Du kan læse mere omkring Mailchimp her https://mailchimp.com/legal/privacy/

1.5. Oplysninger om brug af HubSpot i forbindelse med håndtering af kundedata.

Som investor i forvaltede investeringsselskaber eller interessent, der aktivt eller igennem dialog med Fenja Capital Partners A/S har udvist interesse for Fenja Capital Partners A/S og/eller investeringsselskaber under forvaltning, vil evt. email-korrespondance og information omkring fysiske/online møder blive registreret. Samtidig vil øvrige data som er relevant for dialogen og medinvestorforholdet blive registreret i HubSpot systemet. Ved ophør af forhold eller interesse, vil den opbevarede data blive slettet permanent, når denne ikke er relevant længere. Ønsker du ikke at denne data opsamles omkring dig, kan du altid kontakte os med henblik på at få dine data opdateret eller slettet.

Du kan læse mere omkring HubSpot her: https://legal.hubspot.com/privacy-policy

1.6. Oplysninger om brug af Penneo KYC (CLA) ved legitimering.

 Penneo KYC (CLA) bruges til at indsamle dokumentation af medinvestors identitet, forretningsforbindelsens formål og oplysninger som er nødvendige for at kunne risikoklassificere medinvestoren i henhold til hvidvaskloven.  Ønsker du ikke at denne data opsamles omkring dig, kan du altid kontakte os med henblik på at få dine data opdateret eller slettet. Vi er dog forpligtet til at indsamle og dokumentere forhold i henhold til gældende lovgivning, hvilket ikke kan fraviges.

Du kan læse mere omkring Penneo KYC (CLA) her: https://penneo.com/da/privacy-policy/

2. Hvem har adgang til persondata?

Medarbejdere i Fenja Capital Partners A/S og i de tilknyttede investeringsselskaber, der har til opgave at betjene dig som kunde og behandle dine oplysninger, har adgang til de indsamlede persondata. Disse medarbejdere har kun adgang til at se og bruge dine oplysninger i det omfang dette er nødvendigt for at betjene og administrere dig som kunde eller for at overholde gældende lovgivning.

Fenja Capital Partners A/S videregiver alene oplysninger til de samarbejdspartnere, som har til opgave at varetage forskellige nødvendige funktioner i tilknytning til investeringsselskabernes virke. Dette omfatter:

Advokat:
HjulmandKaptain er advokat for Fenja Capital Partners A/S og tilknyttede investeringsselskaber, og de indgår i processen omkring tegning af kapitalandele ved at modtage indbetaling af tegningsbeløb, at samle og validere tegningsdokumentation, samt at gennemføre og registrere tegning af kapitalandele ved de relevante myndigheder.

Revisor:
Beierholm benyttes som revisor for Fenja Capital Partners A/S og tilknyttede investeringsselskaber. I forbindelse med gennemførsel af løbende og revision og udarbejdelse af årsrapporter, kontrolleres bl.a. indtrædelser- og udtrædelser, ejerbog mm. hvoraf persondata fremgår.

Bankforbindelse:
Såfremt investeringsselskabets bankforbindelse kræver det i forhold til at leve op til gældende lovgivning, deles relevante persondata med denne.

Mailchimp:
Mailchimp benyttes som service til udsendelse af nyhedsbreve og periodiske afkastrapporter, som beskrevet i 1.4.

Hubspot:
Hubspot benyttes som CRM system til at administrere og betjene dig som kunde og potentielle kunder, som beskrevet i punkt 1.5.

Penneo KYC (CLA):
Penneo KYC bruges til at legitimere kunder og sikre overholdelse af gældende lovgivning på området, som beskrevet i punkt 1.6.

3. Hvordan og hvor længe opbevarer vi oplysninger om dig?

Ifølge lovgivningen skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger i IT-systemer med kontrolleret og begrænset adgang.

Oplysninger om dig som kunde, dine indtrædelser/udtrædelser samt evt. beslægtede registreringer gemmes så længe, det er nødvendigt for at administrere dig som kunde, eller i øvrigt for at overholde gældende lovgivning. Dette indebærer, at oplysningerne om dig gemmes i ca. 5 år efter udtrædelse, jf. det nærmere anførte ovenfor.

4. Ændringer og opdateringer

Denne politik kan ændres.

Du kan altid øverst i denne politik se, hvornår politikken sidst er opdateret og/eller ændret. I tilfælde af væsentlige ændringer, vil dette blive oplyst ved en synlig meddelelse på fenjcapital.com.

5. Dine rettigheder

Som registreret kunde hos Fenja Capital Partners A/S har du i henhold til databeskyttelsesloven ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Hvis de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, kan du kræve disse data berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af personoplysninger. Du skal dog være opmærksom på, at vores behandling i langt de fleste tilfælde enten er et krav, der følger af lovgivningen, eller er nødvendig for, at du kan være kunde hos Fenja Capital Partners A/S, og vi kan betjene dig.

Hvis du har yderligere spørgsmål til, hvilke oplysninger Fenja Capital Partners A/S har registreret om dig, og hvordan de bliver behandlet, kan du rette henvendelse til:

Fenja Capital Partners A/S:
Østre Alle 102
9000 Aalborg
Via e-mail til: info@fenjacapital.com

6. Klager over informationsindsamling og -anvendelse

Fenja Capital Partners A/S (som dataansvarlig) er underlagt databeskyttelsesloven bestemmelser om behandling af personlige oplysninger. Databeskyttelsesloven administreres af Datatilsynet. Oplever du en krænkelse af dit privatliv som følge af interaktion med Fenja Capital Partners A/S eller tilknyttede investeringsselskaber, kan du klage til Datatilsynet over Fenja Capital Partners A/S’ praksis.

Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår nedenfor:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
Fax: 33 19 32 18
Mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev

Få nyheder direkte i din indbakke.

    Ved at tilmelde dig, accepterer du at modtage nyhedsbreve og anden information fra Fenja Capital Partners A/S, og at vi kan kontakte dig via e-mail eller telefon. Du kan til enhver tid tilbagetrække dette samtykke. Vi henviser til vores privatlivspolitik.