Bliv medinvestor

HVORDAN KAN JEG BLIVE MEDINVESTOR?

Bliv medinvestor hos Fenja Capital. Det er nemt og enkelt at blive medinvestor hos os.

Formue Nord Fokus er åben for nye tegninger, og indtrædelsesprocessen er som følger:

 1. Tegningsliste, investorerklæring og samtykke udfyldes og underskrives via Penneo. Du finder blanketterne her.
  • a. Tegningslisten omhandler din kommende investering hos Fenja Capital.
  • b. På investorerklæringen erklærer du at være indforstået med de risici, der er forbundet med investeringen, og at du forpligter dig til at investere mindst DKK 750.000 (EUR 100.000).
  • c. Ved underskrift på samtykket giver du tilladelse til, at Fenja Capital behandler dine persondata som beskrevet på samtykket.
  • d. Efter din underskrift bekræfter vi modtagelsen af tegningslisten, investorerklæringen og samtykket.
 2. Investeringsbeløbet overføres som anvist på tegningslisten til investeringsselskabets advokat.
 3. Den første hverdag i den efterfølgende måned gennemføres investeringen, og du modtager din indtrædelsesbekræftelse, der angiver investeret beløb, antal kapitalandele og indre værdi ved indtrædelse.
 4. VP Securities leverer herefter dine kapitalandele til dit på tegningslisten angivne depot.
 5. Har du spørgsmål til tegningsprocessen kan du kontakte os her.

Månedsvist modtager du afkastrapportering, og du holdes løbende opdateret med nyheder, invitation til investor-arrangementer, generalforsamlinger m.m. Vi søger at holde dig informeret efter behov, hvilket afstemmes individuelt.

HVORDAN KAN JEG SÆLGE KAPITALANDELE IGEN?

Formue Nord Markedsneutral – Investor har mulighed for at indløse sine kapitalandele helt eller delvist til indre værdi efter udtrædelsesomkostninger ved hvert månedsskifte. Indløsning skal varsles til Fenja Capital Partners A/S senest 14 dage før det månedsskifte, hvor indløsningen skal finde sted. Det anbefales, at investor betragter kapitalandele i Formue Nord Markedsneutral A/S som en langsigtet placering, men investor kan frit vælge at lade sig udtræde i henhold til ovenstående.

Formue Nord Fokus – Investor har mulighed for at indløse sine kapitalandele helt eller delvist til indre værdi efter udtrædelsesomkostninger med 24 måneders varsel til et kvartalsskifte. Indløsning skal varsles til Fenja Capital Partners A/S senest 24 måneder før det kvartalsskifte, hvor indløsningen skal finde sted. Det anbefales, at investor betragter kapitalandele i Formue Nord Fokus A/S som en langsigtet placering, men investor kan frit vælge at lade sig udtræde i henhold til ovenstående.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Er der en minimumsinvestering?
Ja. Der skal investeres minimum DKK 1.000.000 pr. investeringsselskab.

Skal jeg investere i begge investeringsselskaber?
Nej. Vi anbefaler dog, at man vurderer hvordan investeringsselskaberne passer i forhold til sin øvrige portefølje, risikoprofil og ønskede afkast.

Hvilke midler kan benyttes til investering?
Frie midler, pensionsmidler, selskabsmidler og virksomhedsordninger kan benyttes.

Skal jeg skifte bank?
Nej. Du beholder din nuværende bank, men du skal kunne overføre tegningsbeløbet kontant til investeringsselskabets advokats (HjulmandKaptain) klient konto som beskrevet på tegningsblanketten. Når indtrædelsen er ekspederet, frigiver advokaten tegningsbeløbet til investeringsselskabet, hvorefter det bliver investeret sammen med investeringsselskabets øvrige kapital. Du skal desuden have et depot hos din bank, hvor du kan modtage kapitalandelene, som er VP-noterede.

Bliv kontaktet

Er du interesseret i at blive investor hos Fenja Capital, eller ønsker du at vide mere, så udfyld formularen og bliv kontaktet af os.